Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Kültür Bölümü

Makale

Kültür Bölümü geniş bir yelpaze oluşturan Türkiye'deki Alman aracı kurumlarını koordine etmektedir; bunlar Goethe Enstitüleri, DAAD Danışma ve Bilgi Merkezleri, Alman okulları, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İstanbul Orient Enstitüsü ve benzerleridir. Aynı zamanda Almanya'dan Türkiye'deki Anadolu Liselerine gönderilen Almanca öğretmenleri ile Türk üniversitelerindeki Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenlik bölümlerinde görevlendirilen Alman okutmanlar için de başvurulan mercii durumundadır. Türk ve Alman yüksek okulları arasındaki geleneksel işbirliğinin ve bilimadamları ve öğrenci değişim programlarının teşvikinin yanısıra, Türkiye'de Alman dilinin tanıtılmasında katkıda bulunmak da kültür bölümünün görevleri arasına girer.

Sayfa başına dön