Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Çorum'da düzenlenen Türk-Alman Ekonomi Günü

15.05.2014 - Makale

Almanya Büyükelçiliği’nin, Çorum Sanayi ve Ticaret Odası, İstanbul Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Siemens A.Ş. ile işbirliği yaparak Çorum’da gerçekleştirdiği 13. Alman-Türk Ekonomi Günü yine büyük ilgi görmüştür. Etkinliğe Çorum, Amasya ve Tokat’tan 120’nin üzerinde firma temsilcisi ve 20’den fazla Alman şirket temsilcisi ile Alman kalkınma ajanslarından temsilciler katılmıştır. Alman firmaları arasında Siemens, EWE, Mercedes, MAN ve Bosch firmaları da yer almıştır. Almanya Büyükelçisi Pohl ile Çorum Valisi Sabri Başköy tarafından yapılan 13. Alman-Türk Ekonomi Gününün açılışı medya tarafından da ilgi görmüştür.

Olumlu yöndeki geri dönüşlerin sayısını dikkate alarak Büyükelçilik bir değerlendirme yapmıştır. Buna göre, Çorum’da yapılan etkinliğin, organizatörleri ve katılımcıları memnun ettiğini göstermektedir. Çorum’a, etkinlik yeri olarak karar verilmesinin de doğru bir karar olduğunu göstermektedir. Bölge, ikili ilişkiler açısından da fayda sağlayabilecek önemli bir ekonomik potansiyele sahiptir. “Buluşma Borsası” kapsamında yapılan çok sayıdaki görüşme ve bu çerçevede mutabık kalınan randevulaşmalar bunu belirtmektedir.

Alman-Türk Ekonomi Günlerinin yedinci yılında da konsept kendini kanıtlamıştır. Esasında sunulan bu platformda, Alman ve Türk işadamlarının buluşması ve tanışması, akabinde de iki ülkenin işbirliğinin yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. Etkinliği cazip kılan diğer bir unsur ise, Alman şirketlerine ekonomik olarak gelişen ama bugüne kadar Türkiye’de odak olan bölgelere dikkat çekilmesidir. Bununla Büyükelçilik önemli bir katkı sağlayarak ikili ilişkiler bazında ekonomik imkânların kullanılmasını ortaya koymaktadır.

Geçmişte olduğu gibi Ekonomi Günü iki kısımdan oluştu: Büyükelçi, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı, Belediye Başkanı ve Valinin açılış konuşmalarından sonra öğleden evvel Alman işadamları faaliyet gösterdikleri alanları, tecrübelerini ve tekliflerini sunma fırsatı buldular. Öğleden sonra da etkinliğin önemli kısmı olan ve büyük ilgi gören ikili görüşmelerin yapıldığı “Buluşma Borsası” düzenlendi. Bölgede yerleşik olan şirketler, odalar ve birlikler sabah yapılan sunumlar sırasında Alman şirketleriyle buluşma imkânına çok ilgili duymuşlardır. Görüşme taleplerinin kayıt sayısı da bunun için bir göstergeydi. Ortalama olarak her katılımcı için 4 ila 12 görüşme ayarlanabildi ve dört saat süren “Buluşma Borsası” saat 18’de son buldu.

Büyükelçiliğin elde ettiği bulgulara göre, firmalar arasında bir dizi somut işbirliği imkânları ortaya çıkmıştır. Bir tarafta Alman şirketlerinin üretim sürecine yan sanayi olarak parça temin etmesi, diğer tarafta ise mahaldeki üretim süreçleri için Alman makinaları ile teknolojinin kullanılması söz konusu olabilir.

Alman-Türk Ekonomi Günü büyük ilgili gören bir çerçeve programına da sahipti. Hattuşa’ya olan yakınlık nedeniyle Alman katılımcılar eski Hitit Başkentini ve müzeyi gezme fırsatı buldular. Ayrıca Çorum Sanayi ve Ticaret Odası ilgili katılımcılar için şirket gezileri düzenledi.

Çorum

Çorum İlinin nüfusu 500.000 civarındadır. Çorum, Orta Anadolu ile Karadeniz bölgesinin buluştuğu noktada yer almaktadır. Çorum, Karadeniz’in liman kenti Samsun’a 170 km ve Ankara’ya 250 km uzaklıkta olup, rakımı 770 metredir. Çorum ekonomisinin dağılımı şu şekildedir: Gıda üretimi (%34 ile 144 firma), makine ve döküm (%20 ile 99 firma), inşaat malzemesi (%13 ile 58 firma), tekstil (%6 ile 24 firma), sentetik madde ve kimya sanayi (%6 ile 24 firma) ve otomobil yan sanayi (%4 ile 17 firma). Şirketlerin büyük kısmı modern sanayi bölgesinde yerleşiktir.

Çorum’dan yapılan ihracatın üçte biri makine sanayisi tarafından yapılmaktadır. Ürünlerin büyük kısmı Avrupa, Kuzey Afrika, Yakın Doğu ve Amerika’ya gönderilmektedir. 2013 yılında 145 milyon Amerikan Doları değerinde ürün ihraç edilmiş olup, makine sanayisinin oranı 52 milyon Amerikan Dolarıdır. Çorum’daki gıda sanayisi de büyük öneme sahiptir. Burada mukim tavuk çiftlikleri, ülke genelinde üretilen yumurtanın dörtte birini ülke piyasasına sunmaktadır.

Sayfa başına dön