Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

DGRV – Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu

Makale

DGRV, Kooperatif Kanunu çerçevesinde Almanya’daki kooperatif örgütlerinin konfederasyonu ve denetim birliğidir. Almanya’da 18 milyondan fazla üyeyle takriben 5.700 kooperatif tarım, bankacılık ve küçük ölçekli sanayi mal ve hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. DGRV projelerinin ana hedefi, uyumlu kooperatif sistemlerinin geliştirilmesidir. Çalışmalarında kooperatiflere uygun çerçeve koşullarının yaratılmasına ve işletme ekonomisi yapılarının iyileştirilmesine büyük önem atfedilmektedir. Kooperatiflerin hedef gurubunda çiftçi, esnaf, küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri ağırlıktadır.

Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu 2006 yılında Alman Evinde bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu’nun Türkiye’deki kooperatifleri sektörüyle olan ilişkisi, Türk kooperatifçilerin ve çiftçilerin Almanya’da büyük çaplı eğitimler aldıkları ve Alman Kooperatifleri Konfederasyonu‘nun Türkiye’de çeşitli danışmanlık faaliyetlerinde bulunduğu 1960’lı ve 70’li yıllara kadar uzanmaktadır. T.C. Tarım Bakanlığı’nın girişimleriyle 2004 yılında Alman Kooperatifleri Konfederasyonu’nun işbirliği yenilendi.

Alman Kooperatifleri Konfederasyonunun proje faaliyetleri Almanya ve Türkiye arasındaki resmi kalkınma işbirliğinin ayrılmaz parçasıdır.

Sayfa başına dön