Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Almanya Büyükelçiliği'nin Küçük Çaplı Projeleri

Makale

Büyükelçilik tarafından teknik işbirliği çerçevesinde yürütülen küçük çaplı projeler kalkınma politikası açısından faydalı olacak projeleri kısa sürede gerçekleştirme imkânı vermektedir. Mali yardım, ekipman veya malzeme teminiyle kötü koşullar veya sıkıntılar doğrudan giderilebilmektedir.

Almanya Büyükelçiliği, Türkiye’de 1990’dan beri 718.000 Avro değerinde 92 küçük çaplı proje gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda okullara, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve kooperatiflere ekipman temin edilmiştir.

Almanya Büyükelçiliği 2017 yılında iki projeye finansal destek sağlamıştır.

Desteklenen projeler:

  • Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği işbirliği ile Bi- Atölye adıyla küçük bir atölyenin kurulması projesi

Disleksi yani Özgül Öğrenme Güçlüğü çeken çocuklar normal görme ve işitme yeteneğine sahip olmakla birlikte öğrenmede, kelimelerin veya metinlerin okunmasında ve anlaşılmasında sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Dernek disleksili çocukların yaşamakta oldukları zorluklara ve ihtiyaç duydukları özel ilgi ve alakaya ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekmek amacıyla Büyükelçiliğimizin finansal desteği ile bir pilot proje olarak çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmeleri ve özel amaçlı eğitim materyalleri üretebilmeleri amacıyla küçük bir atölye kurmuştur.

Bu atölyede disleki olan (10-16 yaş arası) çocuklar el becerilerini geliştirerek makine techizatı ile otizm, serebral palsi veya zihinsel engelli çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim materyallerini üreteceklerdir. Böylece rahatsızlıkları nedeniye toplum içerisinde zorluklarla karşılaşan dezavantajlı ve engelli çocukların eğitim odaklı olarak yardımlaşmaları, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.


  • Van İli Edremit İlçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile AYDA Gözlem Evi’nin kurulması projesi

Büyükelçiliğimizin finansal desteği ile proje sahibi uzay ve doğa konulu bilimsel etkinliklere yönelik bir bilim merkezinin oluşturulması ve Edremit/Van da okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerinin ağırlıklı olarak soyut bilgilere dayalı bilimsel ve teknik eğitim konularının somut hale getirilebilmesi amacıyla teleskop, mikroskop, güneş filtreleri ve sair teknik araç ve gereçlerin alımını gerçekleştirmiştir. Bölgede bulunan okullarla yakın işbirliği ile düzenlenecek olan geziler, etkinlikler ve seminerlerle çocuklara yönelik uzay ve doğa eğitimleri verilecek, bilimsel gözlemler yapabilmeleri ve okulda öğrendikleri teorik bilgileri gerçek hayatta uygulayabilmeleri sağlanacaktır. Gözlem evi ile çocukların küçük yaşta bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarına, doğaya ve çevreye olan ilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Sayfa başına dön