Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

İklim Değişimine Tarlada Yeni Buğday Türleri ile Karşı Koymak

Makale

Federal Tarım Bakanlığı Buğday Genom Haritasının Çözümlenmesini Hızlandırmaktadır

Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL) buğday genomun araştırılması için yaklaşık 1,5 milyon Euro tutarında yatırım yapmaktadır.

Buğday dünyada en önemli temel besin maddesidir ve gelişmekte olan birçok ülkede ana protein kaynağını oluşturmaktadır. İklim değişimi nedeniyle gelecekte özellikle gelişmekte olan ülkelerde çiftçilerin giderek artan kuraklığa ve sıcağa karşı koyan buğday bitkisine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle, buğday genom haritasının çözümlenmesi ile buğdayın yetiştirilmesi büyük oranda hızlanacak ve mahsulü koruyan hatta arttıran yeni buğday türlerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Çalışmaya katılan Alman araştırma enstitüleri buğday genom haritasının çözümlenmesiyle bitki yetiştirmede yenilikçi yöntemler yaratmayı hedeflemektedir. Buğday genomunun insan genomundan yaklaşık beş kat daha büyük olması nedeniyle modern araştırma için büyük bir zorluk oluşturmaktadır.

Arka Plan:

Buğday genomun niteliksel referans sekansını oluşturmak çok meşakkatlidir. Modern analitik yöntemler dahi kendi sınırlarına dayanmakta, zira homolog kromozomlar çok sınırlı olarak bölünebilmekte ve yeterli ölçüde fonksiyonel olarak karakterize edilememektedir.

Almanya, 1,5 milyon Euro tutarındaki teşvik ile 2011 yılında kurucuları arasında yer aldığı „Wheat Initiative“e bir katkıda bulunmaktadır. Girişim kapsamında şimdiden yer alan birçok proje buğday genom araştırmasının sonucundan büyük oranda faydalanacaktır. Yeni projenin tüm verileri erişime açık bir platformda paylaşılacaktır. Sonuçlar bitki yetiştiriciliğinin uygulamasında faydalı olacaktır.

Almanya Federal Cumhuriyeti 2016 yılında 26 milyon ton hasatla dünyada en büyük buğday üreticileri arasında yer almaktadır.

Sayfa başına dön