Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

İnsan Hakları Savunucularının Korunması

Makale
Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödül Töreni
Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödül Töreni© Almanya Büyükelçiliği Ankara

Almanya ve Avrupa Birliği, insan hakları savunucularının korunması için aktif çaba göstermektedirler. AB, bu korumanın uzun vadeli olarak sağlanabilmesini belirli esaslar çerçevesinde temin eder. Almanya‘nın kuvvetle desteklediği bu esaslar, örneğin şu tedbirleri öngörmektedir: AB üyesi devletlerin yurtdışı temsilcilikleri tarafından insan hakları savunucuları ile sistematik olarak irtibat kurulması ve temasların sürdürülmesi; temsilciliklerin, ev sahibi ülkedeki insan hakları savunucularının durumunu düzenli olarak rapor etmeleri; insan hakları savunucularının somut etkinliklerle desteklenmesi; iletişim ağlarının özendirilmesi; genel anlamda AB dış politikasının tüm alanlarında insan hakları savunucularının durumunun gözetilmesi („mainstreaming“).

Ankara‘daki Almanya Büyükelçiliği siyasi departmanının başlıca çalışma alanlarından biri, anılan esasların uygulamaya geçirilmesidir. AB üyesi devletler, Türkiye'de insan hakları savunucularının korunmasına yönelik yerel stratejiyi AB Delegasyonu önderliğinde düzenli olarak gözden geçirirler. Bu stratejinin bir parçası olarak, Türk insan hakları savunucuları ile her dört ila altı haftada bir AB Delegasyonu tarafından koordine edilen planlı görüş alışverişleri gerçekleştirilmektedir.

İnsan hakları savunucularına karşı yürütülen adli kovuşturmaların AB Delegasyonu önderliğinde AB üyesi devletlerin elçilik temsilcileri tarafından izlenmesine Almanya Büyükelçiliği de aktif olarak katılmaktadır. Bu gözlemin amacı, sadece davalar hakkında rapor vermek değildir. Uluslararası mevcudiyet göstermenin bir diğer amacı da, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle de belirlenmiş olan, hukukun üstünlüğüne ilişkin asgari standartların gözetilmesine yönelik uluslararası hukuktan doğan ortak yükümlülüklerin önemini Türk makamlarına hatırlatmaktır.

Bunların yanısıra Büyükelçilik, çok sayıda Türk insan hakları savunucusu ile, onların önemli çalışmalarını – proje teşvikleri çerçevesinde de – desteklemek amacıyla düzenli temas halindedir.

Büyükelçilik aynı zamanda, AB Delegasyonu ve diğer üye devletler ile birlikte destek ziyaretleri de koordine etmektedir; bunlara örnek olarak Cumhuriyet Gazetesi‘ne veya halen tutuklu olan, uluslararası alanda tanınmış insansever Osman Kavala‘nın başkanlığını yaptığı STK Anadolu Kültür’e yapılan ziyaretler gösterilebilir.

2017 Aralık ayında Büyükelçi Martin Erdmann ve Fransız meslektaşı Charles Fries, Prof. Dr. Kerem Altıparmak‘a Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarınca verilen Alman-Fransız İnsan Hakları ve Hukuk Devleti Ödülü‘nü takdim ettiler. Hukukçu Altıparmak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi konusunda uzmandır. Uzmanlık alanı nedeniyle, Türk mahkemelerinin kararlarına karşı çok sayıda insan hakları savunucusunun, muhalefet milletvekillerinin ve gazetecilerin Türk Anayasa Mahkemesi veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptıkları başvurulara dahil olmaktadır. 8 Aralık günü Fransız Büyükelçiliği‘nde düzenlenen ödül töreninde büyükelçiler, bu ödülün Prof. Altıparmak’a sadece hizmetlerinden dolayı verilen bir ödül olarak değil, aynı zamanda başta Türk insan hakları savunucuları olmak üzere, genel olarak sivil toplumu onurlandıran bir ödül olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.

Sayfa başına dön