Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Dünya Mülteciler Günü

20.06.2018 - Makale

Federal Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Bärbel Kofler’in bugün (20 Haziran) Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yaptığı açıklama:

“İnsanlar sürekli artan şiddetli çatışmalar, zulüm ve ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor. UNHCR-BM Mülteci Örgütü’ne göre geçen yılın sonunda 68,5 milyon insan kaçmak zorunda kalmış olup, 25 milyonu mülteci ve 40 milyonu da ülke içinde sürgün edilmiştir. Bu veriler üzücü yeni bir rekordur.

İnsanlar memleketinden ayrılmak zorunda bırakıldığında güvenilir uluslararası korumaya ihtiyaç vardır. Kendileri ile ailelerinin onurunu ve güvenliğini korumak için genellikle insani yardım gerekmektedir. İnsani yardım kuruluşlarının kriz bölgelerinde insanlara yardım ederken maruz kaldıkları ve giderek artan zor şartlar endişe vericidir. İnsani yardım bağlantılarının engelsiz sağlanması ise, üstlenmemiz gereken ana görevlerden biridir.

Mültecilere yardım eden kuruluşlara hep birlikte destek olmalıyız ve mülteci kabul eden ülkeler, belediyeler ve bölgelerle ilgilenmeliyiz ve onları desteklemeliyiz. Bu nedenle, Federal Dışişleri Bakanlığının geçen yıl UNHCR’ye katkılarını arttırarak 405 milyon Euro’ya çıkarmasından büyük memnuniyet duymaktayım.

Daha birkaç hafta önce Atina ve Yunan Samos adasına kaçan kadın, erkek ve çocuklarla kabul merkezlerinde ve yardım projelerinde bir araya gelme fırsatım oldu. Bu insanların çoğu feci şekilde şiddete maruz kalmış ve Suriye’deki iç savaşın dayanılmaz zulmünden kaçmak zorunda kalmışlar ve çoğu kaçarken de ailelerinden koparılmıştır. Mültecilerin korunması tabii ki sorumluluk içerir, mültecilere bir perspektif sunulmalı ve bununla ilgili sorumluluk dünya çapında farklı şekilde üstlenilmelidir. Almanya bunun için çaba sarf etmektedir. Avrupa Birliği içindeki birlikteliğin devamı, sorumluluk ve dayanışma ilkeleri içinde hareket edilmesi için çağrıda bulunmaktayım.

Almanya birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Kuruluna seçilmiştir. Uluslararası Devletler Topluluğu’yla birlikte üstlendiğimiz bu yeni rolle birlikte kriz ve çatışmaların azalması ve hatta hiç ortaya çıkmaması için çabalarımızı sürdürmek istiyoruz. Biz bu çabaların kaçış sebeplerini azaltmak için en etkili katkı olduğundan şüphe duymamaktayız.”

Ek Bilgi:

UNHCR-BM Mülteci Örgütü tüm dünyada mültecileri, ülke içinde göçe zorlananları, ilticacıları, vatansızları ve ülkelerine geri dönenleri koruma ve destek olma görevini üstlenmiştir. UNHCR, mültecileri koruyan en önemli uluslararası belge olan Cenevre Mülteci Sözleşmesinin de bekçisidir.

Son beş yıl içinde Federal Hükümetin yurtdışı insani yardım bütçesi on misli artmıştır. Bununla Almanya en fazla insani yardım sağlayan ülkedir ve 2017 yılındaki 1,7 milyon Euro tutarındaki yardımı Federal Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla harcanmıştır. Ayrıca Almanya uluslararası inovasyonu ve insani sisteminin güçlendirmesi için çabalamaktadır. Almanya bunun dışında yurtdışı kültür ve eğitim politikaları alanında kriz bölgelerindeki kültür çalışmalarını aracılarla ve ortaklarıyla önemli ölçüde arttırmıştır.

Sayfa başına dön