Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Tepki göstermek yerine, kararlı hareket etmek – 2022’de Almanya’nın G7 Başkanlığı

Das deutsche G7-Logo in blau auf weißem Hintergrund.

Logo der deutschen G7-Präsidentschaft 2022, © Bundesregierung

18.05.2022 - Makale

Almanya, 1 Ocak 2022 itibariyle bir yıllığına G7 dönem başkanlığını üstlenmiştir. Dışişleri Bakanı Baerbock, G7 dışişleri bakanlarının çalışmalarının gündeminde önlem ve dönüşümün ön planda olmasına önem atfediyor

Ana faaliyet konusu olarak dış ve güvenlik politikaları konusunda uzlaşma

Dış ve güvenlik politikalarındaki zorluk ve krizler konusunda yakın, güvene dayalı ve gayri resmî eşgüdüm G7 Dışişleri Bakanlarının gündemlerinde merkezi bir konu olarak yer almaktadır. G7, ortak değerlerimiz temelinde anlaşmazlıkların çözümü ve stratejik zorluklarla baş edebilmek için önemli bir platform sunmaktadır. Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022 tarihinden beri süren saldırısı sırasında G7 çerçevesinde devamlı ve gayri resmi eşgüdümün ne denli vazgeçilmez olduğu ortaya çıkmıştır. G7, Almanya’nın dönem başkanlığında bu krizde önderlik yapmak konusunda irade sahibi olduğunu kanıtlamış ve Rusya’nın saldırısına uluslararası düzeyde birlik içinde tavır konulmasında önemli katkısı olmuştur.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 28.04. günü bu konuda şu açıklamayı yapmıştır:

„Demokrasiler ve ortak değerleri paylaşan G7 ortakları olarak bizler, bugün Avrupa’da ve tüm dünyada soğuk savaşın bitiminden sonra hiç bu kadar büyük zorluklarla karşı karşıya kalmamıştık. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı, açık toplumlarımızın temsil ettiği her şeye, insan haklarına, özgürlüğe ve kurallara dayalı uluslararası düzene karşı bir saldırıdır.“

Güçlü Değerler Temelinde Güçlü Liberal Demokrasiler

Küresel zorlukları sadece birlikte aşabiliriz. Karşı olduğumuz konulara odaklanmak yerine, çok taraflılığın sorumluluğuyla liberal demokrasiler olarak tartışmalarımızı ne amaçla sürdürdüğümüzü açıkça ifade etmeliyiz.

- Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Fakat burada daha fazlası söz konusu: Almanya G7’nin değerlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bunun için Almanya yapay zekâ, cinsiyet eşitliği ve insan hakları ihlallerinde hesap verme yükümlüğü gibi insan hakları alanındaki önemli konuları daha da sağlamlaştırmak istiyor. Almanya aynı zamanda liberal demokrasilerin güçlü kalmaları ve insanlara gerçek özgürlük, güvenlik ve sürdürülebilir bir refah sağlamaları için çaba sarf etmek istiyor.

Ana konu olarak Önlem ve Dönüşüm Gündemi: Üç ana konudan biri olarak İklim Krizi

İleri görüşlü olmak, vaktinde birlikte hareket etmek iklim krizinin ötesinde de büyük öneme sahip. Bu nedenle Almanya kararlı bir önlem ve dönüşüm gündemi için G7’nin şekillendirme gücünden faydalanmak istiyor:

Gecikmeden harekete geçmek: İklim krizi; pandemiyle mücadele ve demokrasilerin direnme gücü bağlamında dışişleri bakanlarıyla üzerinde durmak istediğimiz ana mesaj budur.

- Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

·         İklim krizi

İklim krizinin tırmanması insanların bireyler olarak acı çekmelerine neden olmakla kalmayıp dünyanın çeşitli bölgelerindeki çatışmaları da ağırlaştırıyor. İklim politikası aynı zamanda önleyici güvenlik politikasıdır ve bu nedenle dış siyasetimizin ve G7 dönem başkanlığımızın önemli bir unsurudur. Almanya bu nedenle G7’nin iklim konusuna yoğunlaşmasını istiyor. Sürdürülebilir bir refah düzeyi için enerji ve iklimde konularında partnerlik, özellikle de yoğun emisyonlu yakıtlarla fosil yakıtlara bağımlı olan ülkeler açısından önemli fırsatlar barındırıyor. G7 çerçevesinde, geleceğe yönelik insani yardımla örneğin iklim krizinin sonuçlarının hafifletilmesi ve iklim ile güvenlik arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasının sağlanması önemli olacaktır.

·         Uluslararası işbirliği

Almanya G7 dönem başkanlığı sırasında çok taraflılığı güçlendirmek istiyor. Korona pandemisi gibi krizler uluslararası düzeyde sadece birlikte göğüslenebilir. Gelecekteki krizler konusunda dünya topluluğu vakitlice, birlik halinde ve bilim ile uzmanlar kurulu tavsiyeleri temelinde önlem almalıdır. Birleşmiş Milletler bunun için doğru çerçeveyi sağlıyor. Bu nedenle, uluslararası sağlık mimarisinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir küresel aşı adaleti G7 dışişleri bakanlarının gündeminde yer alıyor.

·         Dezenformasyon ve siber güvenlik

Almanya, ortak değerlere sahip G7 partnerleriyle birlikte demokrasileri tüm dünyada daha dayanıklı hale getirme isteğini paylaşıyor. Örneğin dezenformasyon kampanyaları bütün açık toplumlar için ciddi bir tehlikedir. Bunun için Almanya, G7’nin dışında belirli partner ülkelerin siber güvenliğini iyileştirme amaçlı projeleri ve dünya çapında ortak bir altyapı için gelecek yatırımları gündeme almak istiyor.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock:

„Dezenformasyon özgür demokrasilerin temel değerlerine, açıklığımıza, şeffaflığımıza, adil ve özgür bir şekilde tartışma yeteneğimize bir saldırıdır.

Bundan ötürü bu büyük görevleri göğüslemek için bu değerleri paylaşan herkesin işbirliği içinde olması şarttır.

Demokrasinin ddirencini güçlendirmeyi G7 Dönem Başkanlığımızın ana görevlerinden biri haline getirdik. Dezenformasyonun yarattığı tehditlerin tespit edilip, denenmiş yöntemler konusunda bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak yanıtları oluşturmak amacıyla uluslararası uzmanları bir araya getiren bir forum olan G7 Kriz Yanıt Mekanizmasını güçlendirmek istiyoruz.“

2022 Dönem Başkanlığının kilometre taşları

2022 G7 Dışişleri Bakanları süreci kapsamında „geleneksel“ kilometre taşları olarak bakanlar düzeyinde iki toplantı planlanmaktadır.. G7 dışişleri bakanlarının ilk toplantısı 12 – 14 Mayıs tarihlerinde Weissenhaus’ta gerçekleşiyor. Bir sonraki toplantının sonbaharda yapılması planlanıyor.

Ayrıca BM Genel Kurulu sırasında, her yıl olduğu gibi, genelde çok taraflı güncel konuların ele alındığı, G7 dışişleri bakanlarının bir görüşmesi 2022 Eylül ayında da yapılacaktır.

G7 Dışında Ortak Değerleri Paylaştığımız Partnerlerle İlişkilerimizin Derinleştirilmesi

G7 devletleri içlerine kapanmıyor: Almanya tüm toplantılara özgürlük ve hukuk devleti ilkeleri gibi değerleri savunan ülkeleri de davet edecektir. Örneğin Mayıs ayındaki toplantıya Ukrayna ve Moldavya katılacaktır.

Sayfa başına dön