Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

COVID-19: Avrupa Birliği’ne acil gerekliliği olmayan seyahatlerin geçici olarak kısıtlanması uygulamasının 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılması

19.06.2020 - Makale

AB Komisyonu COVİD-19’un daha fazla yayılmasının önlenmesi amacıyla üçüncü ülkelerden Avrupa Birliği’ne acil gerekliliği olmayan seyahatlerin kısıtlanması yönündeki mevcut uygulamayı şimdilik 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatmaya karar vermiştir. Almanya bu tavsiyeyi uygulayacaktır.

Aşağıdaki istisnai durumlarda bu seyahat kısıtlamaları uygulanmayacaktır:

  1. Asıl ikamet yerlerine geri dönmek amacıyla giriş yapan AB ve Schengen Anlaşmasına taraf ülkelerin (İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre) vatandaşlarıyla Britanya vatandaşları ve aile fertleri,

  2. Asıl ikamet yerlerine geri dönen, bir AB ülkesinde ve 1. maddede anılan ülkelerden birinde uzun süreli ikamet iznine sahip (ikamet izni veya örn. eğitim veya çalışma amaçlı uzun süreli vize) üçüncü ülke vatandaşları,
  3. “Essential functions or needs” olarak tanımlanan görevlere haiz aşağıda sayılan üçüncü ülke vatandaşları:
  • Sağlık personeli ve araştırmacılar, hasta bakıcılar,
  • Sınır ötesi çalışanlar, mal taşımacılığında ve diğer gerekli sektörlerde çalışan personel,
  • Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda, diplomatlar, uluslararası kuruluş çalışanları, askeri personel, insani yardım alanında çalışanlar,
  • Transit yolcuları,
  • Zorunlu ailevi nedenlerle seyahat eden yolcular,
  • Uluslararası korumaya muhtaç kişiler veya başka insani nedenler.

AB Komisyonu 01.07. tarihinden sonraki dönem için AB’nin genel seyahat kısıtlamalarına bazı istisnaların eklenmesini önermektedir. Ancak AB Komisyonu’nun bu önerilerinin yürürlüğe girmeden önce üye ülkeler tarafından uygulanması gerekmektedir.


AB Komisyonu'nun 11 Haziran 2020 tarihli basın açıklaması


AB içindeki seyahatlerle ilgili bilgiler:

Federal Hükümet, Almanya’nın Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Danimarka sınırlarında pandemi nedeniyle geçici olarak tekrar uygulamaya başladığı sınır kontrollerini 15 Haziran 2020 itibariyle sonlandırmaya karar vermiştir. İspanya’yla olan hava trafiği sınırlarındaki kontroller 20 Haziran 2020 itibariyle sona erecektir.

Söz konusu ülkelerden Almanya’ya yapılacak seyahatler için 16 Haziran 2020 ve İspanya için 21 Haziran 2020 tarihi itibariyle geçerli bir seyahat nedeni gerekliliği ortadan kalkmaktadır.

Lüksemburg sınırındaki denetimler ise 15 Mayıs 2020 günü sonunda sona ermiştir.


Giriş yapan ve geri dönen yolculara karantina kuralları:
Federal Hükümet ve eyaletler, Almanya’ya giriş yapan veya geri dönen yolcular için tekdüzen bir karantina uygulanmasının genel hatları konusunda karara varmışlardır. Ayrıntılı bilgileri, (örn. İngilizce olarak), örnek metin ve ilgili linkleri Alman Dışişleri Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının internet sayfalarında bulabilirsiniz. Tedbirlerin eyaletlerdeki somut uygulaması konusundaki bilgilere, eyaletlerin sağlık bakanlıklarının internet sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Sayfa başına dön