Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2019 - Makale

Birleşmiş Milletler bugünü (25.11.) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ilan etmiştir. Bu çağrıya Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği de katılmaktadır. #OrangeTheWorld

Her gün dünyanın her yerinde kadınlar ve kız çocukları kötü muameleye maruz kalıyor, sakat bırakılıyor veya öldürülüyor – kadın oldukları için. Almanya bu nedenle, kadınların dünya çapında topluma katılımı ve korunmaları yönünde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çaba göstermektedir. Almanya'nın girişimiyle Nisan 2019'da Güvenlik Konseyi'nde suçluların cezasız kalmaması için mücadele ve sağ kalanlara destek çağrısı içeren 2467 sayılı karar kabul edilmiştir.

Kadına karşı şiddetin tasfiye edilmesi Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'nin (CEDAW) bir parçasıdır. Almanya‘da 1985'te olmak üzere, sözleşme bugüne kadar 187 ülke tarafından onaylanmıştır. CEDAW Komitesi, devletlerin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğini denetlemektedir. Almanya da düzenli aralıklarla denetime tabi tutulmaktadır. Almanya aynı zamanda Şubat 2018'den bu yana, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesine ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi‘ne taraf ülkelerden biridir. Sözleşme şimdiye kadar 34 üye devlet tarafından onaylanmıştır.

Kadınlara yönelik şiddeti önleme girişimiyle dayanışmanın bir işareti olarak, Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği bugünden itibaren 10 Aralık gününe kadar turuncu renkte ışıklandırılacaktır. Turuncu renk, bu girişimi ve önümüzdeki iki eylem haftasını sembolize etmektedir.

Sayfa başına dön