Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Türkiye'de LGBTI'yi ve Sivil Toplumu güçlendirmek!

10.07.2019 - Artikel

Büyükelçi Martin Erdmann 4 Temmuz 2019 günü Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Mersin’den LGBTI derneklerini ve birçok Büyükelçiliğin temsilcilerini fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Büyükelçiliğe davet etti. Toplantının amacı, Türkiye’de bölgesel farklar temelinde LGBTI’lerin durumunu ve karşılaştıkları zorlukları ele alarak, uluslararası toplum temsilcileriyle iletişimi güçlendirmekti.

Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseksüellerin (LGBTI) hakları savunuculuğu konusunda Almanya güvenilir bir partnerdir. Dünyada birçok ülkede homoseksüeller ve transseksüeller hala tehdit edilmekte, ayrımcılığa uğramakta, nefret hatta şiddete maruz kalmaktadır.

Almanya AB mevzuatı temelinde cinsel eğilimleri ve cinsel kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan LGBTI’li insanların korunmasını etkin bir şekilde savunmaktadır.

LGBTI haklarının dünyada insan haklarının ayrılmaz bir unsuru olarak kabul edilmesi için ikili ve çoklu düzeyde çalışıyoruz. Homoseksüelliğin suç olmaktan çıkarılması ve tüm devletler tarafından LGBTI haklarının etkin korumasının savunulması buna dâhildir.

Ancak, vatandaşlık haklarıyla insan haklarının koruması güçlü bir sivil toplumu gerektirmektedir, zira güçlü sivil toplum, her bireyin haklarının uygulanmasının temelidir.  Büyükelçi Erdmann LGBTI dernekleri temsilcilerine fedakârlıkla yerine getirdikleri görevlerinden ötürü teşekkür etti ve çalışmalarını sürdürmeleri konusunda cesaretlendirdi. Alman Büyükelçisi ve diğer diplomatik misyon temsilcileri LGBTI derneklerini destekleyeceklerine dair söz verdi. Her iki taraf görüşmeleri etkin biçimde sürdürülmesini kararlaştırdı.

nach oben