Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

BM Sürdürülebilir Kalkınma Forumu: Almanya Sürdürülebilir Kamu Tedariki Konusuna Dikkat Çekti

19.07.2018 - Artikel

Bakanlar Konferansı BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanındaki gelişmeleri değerlendirdi

17.07.2018 tarihli Basın Bildirisi|

Almanya bu yıl BM Sürdürülebilir Kalkınma Forumu kapsamında bakanlar düzeyindeki toplantıda sürdürülebilir kamu tedariki konusuna dikkat çekti. Federal Hükümet 18 Temmuz’da düzenlenen toplantıda sürdürülebilir tüketim açısından devletin örnek rol üstlendiğini ortaya koydu. Bakanlar düzeyindeki toplantıda “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” ve 17 küresel sürdürülebilir kalkınma alanındaki 17 hedefte sağlanan  ilerlemeler yıllık olarak değerlendirilmektedir.. Söz konusu toplantı 16-18 Temmuz 2018 tarihlerinde New York’ta gerçekleştirildi. Alman Hükümeti, Federal Çevre Bakanlığı ve Federal Kalkınma Bakanlığı tarafından temsil edildi.

Federal Çevre Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Rita Schwarzelühr-Sutter bu konuda şunları söyledi: "Eğer dünyada kaynak tüketimi şu anda olduğu gibi devam ederse, ikinci bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Bu, acilen kendimize yeni bir yön bulmamız gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle kamusal alandaki tedarikler önem arz etmektedir. Sadece Almanya’da kamusal alanda 300 milyar Euro değerinde mal ve hizmet alımı gerçekleşmektedir. Sadece Almanya’da değil, tüm dünyada kamusal alandaki yatırımlar konusunda sürdürülebilirlik koşulunu getirirsek, daha sosyal ve daha ekolojik bir dünyaya giden yolda büyük bir adım atmış oluruz. Devlet, kamu tedariki alanında örnek olma rolüne sahiptir ve talep konusundaki gücü sayesinde yeni pazarlar geliştirebilir ve yenilikçi ürünlerin çığır açmasına yardımcı olabilir. Almanya’da biz de daha çok şey yapabilir ve idari kamu kuruluşları olarak iyi bir örnekle öncü olabiliriz. Örneğin ahşap ürünler ya da enerji verimliliğine sahip cihazlar konusunda başarılıyız, ancak geri dönüşümle elde edilen malzemelere talep alanında daha yapılacak çok şey var."

Bu bağlamda Federal Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Martin Jäger şunları ifade etti: "Zengin ülkelerde bugüne kadar olduğu gibi herkes üretmeye ve tüketmeye devam ederse dünyadaki kaynaklar tükenecektir. Bu nedenle “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” hedeflerinin tüm devletler için geçerli olması önemlidir. Özellikle sanayileşmiş ülkeler küresel sorumluluklarını daha çok yerine getirmelidir. Küresel sürdürülebilir kalkınma ancak bu şekilde mümkündür. Tüketim alışkanlıklarının ve üretimin sürdürülebilirliği için ve küresel tedarik zincirlerinde çevresel ve sosyal standartların geliştirilmesi için kamu tedariklerinin de sürdürülebilir olması çok önemli. Gelişmekte olan ülkelerde de sürdürülebilir tedarik konusu büyük bir potansiyele sahip. Bu şekilde daha iyi bir hükümet yönetimi ve şeffaflığın arttırılması sağlanabilir. Son olarak, iyileştirilmiş standartlar en fakir ve mağdur olan toplum kesimlerinin sosyal kaynaşmasına katkı sağlamaktadır. "

Almanya’da 2016’da hayata geçirilen ihale reformundan beri kamu tedariklerinde sürdürülebilirlik ölçütleri daha çok dikkate alınabilmektedir.

Federal Hükümet şimdiden bazı seçilmiş ürün gruplarında kendi tedarik hedeflerini belirlemiştir. Bu yöndeki düzenlemeler “Sürdürülebilirlik Tedbir Programı”, “Ahşap Ürünlerinin Tedariki Genelgesi” ve “Enerji Verimliliğine Sahip Ürün ve Hizmetlerin Tedarikine Dair İdare Yönetmeliği’nde bulunmaktadır.

Kamu tedariki uygulamalarında sosyal ve ekolojik uyumluluğunun yerleştirilmesi, BM 2030 Gündeminde de hedef olarak yer almaktadır.

nach oben