Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

9. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı bu yıl iklim koruma ve adalet konularına odaklanmaktadır

20.06.2018 - Artikel

Federal Hükümet tarafından 2010 yılından beri düzenlenmekte olan Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı geçen zaman zarfında uluslararası iklim müzakereleri açısından büyük önem kazanmıştır. Bu toplantılar açık bir fikir alışverişini desteklemek amacıyla gayri resmi formatta gerçekleştirilmektedir. Toplantının Eş Başkanlığını bir sonraki dönem Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanlığını yürütecek olan ülke üstlenmektedir.

Federal Çevre Bakanı Sayın Svenja Schulze ve Katoviçe‘de gerçekleştirilecek bir sonraki BM İklim Değişikliği Konferansı başkanlığını üstlenecek olan Polonya Müsteşarı Michal Kurtyka bu yıl 18 - 19 Haziran tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşen Petersberg İklim Dialoğu toplantısına dünyanın her bölgesinden 35 bakan ve üst düzey temsilcileri davet ettiler. Sözkonusu toplantıda Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar tarafından temsil edilmektedir.

Toplantı "Changing together for a just transition" ilkesi ile ilk kez iklim korumanın sosyal yönlerine ağırlık vermektedir. ‘”Just Transition” kavramı fosil ağırlıklı bir ekonominin adil bir şekilde sürdürülebilir bir ekonomiye dönüştürülmesini tanımlamaktadır.

Toplantıda ele alınacak diğer konular:

  • 2018 Aralık ayında Katoviçe'de yapılacak olan ve Paris İklim Sözleşmesi'nin uygulama esaslarını belirlemeyi hedefleyen 24. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (Taraflar Konferansı - COP24) hazırlanması. Örneğin ülkelerin emisyon azaltımına katkılarının ölçülebilir ve kıyaslanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir.
  • İklim finansmanı: Burada da adalet konusu, yani- sanayi ülkelerinin kalkınmakta olan ülkelere yardım ve destekleri konusu öne çıkmaktadır.
  • Bonn’da Fiji başkanlığında yapılan 23. BM İklim Konferansı'nda başlatılan Talanoa Diyaloğu. Bu inisiyatif ile ülkelerin 2020 yılına kadar iklim katkılarını gözden geçirip, Katoviçe’de Aralık ayında düzenlenecek 24. Taraflar Konferansı'nda siyasi kararlılık mesajı vermeleri amaçlanmaktadır.

Dünya topluluğu, Paris’te kararlaştırılmış olduğu gibi iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine ulaşmak istiyorsa, ülkelerin şu ana kadar belirlemiş oldukları iklim hedefleri yeterli değildir.nach oben