Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Türk-Alman "2+2 Projelerin" TÜBİTAK işbirliğiyle teşviki

Artikel

BMBF - Almanya Federal Cumhuriyeti Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, Almanya ile Türkiye arasında bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini yoğunlaştırmak amacıyla “2+2 projelere” teşvik sağladığını duyurdu.

Teşvik, 2014 Alman-Türk Araştırma, Bilim ve İnovasyon Yılının ana konularına yönelik olarak aşağıdaki alanlarda sağlanacaktır:

  •     Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri ve Ulaşım gibi önemli teknolojik alanlar
  •     Yenilenebilir Enerji, Sağlık Araştırmaları, Biyoteknolojisi, Gıda ve Tarım, Çevre Teknolojileri gibi küresel değişim gösteren alanlar

“2+2 Projesi” olarak adlandırılan programlar vasıtasıyla bilim ve ekonomi alanında Alman ve Türk aktörlerin işbirliğinin yoğunlaştırılması hedeflenmektedir. Söz konusu projeler araştırma ve geliştirme alanında olmak üzere Türkiye’den en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşuna; Almanya’dan da en az bir üniversite/araştırma kuruluşu ile bir sanayi kuruluşuna yöneliktir. Onaylanan proje teşvik bedelleriyle kalıcı bir “Ar-GE İnovasyon Ortaklığı” için temel oluşturmak istenmektedir

2014 Alman-Türk Araştırma, Bilim ve İnovasyon Yılı vesilesiyle ortak ekspertiz ve yetki alanlarında inavasyon imkanları geliştirmek ve önemli teknolojilerde, küresel değişim ile toplumsal görevlerle ilgili manevi ve sosyal bilim alanında ortak gelecekle ilgili çözümler için katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Teşvik, BMBF ve TÜBİTAK tarafından ortaklaşa sağlanacaktır.


nach oben