Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Türk-Alman Biyogaz Projesi

Artikel

Türkiye’nin 4.800’e kadar biyogaz tesisi kurabilme ve böylece ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 6’sını biyogaz üretiminden karşılayabilme potansiyeli vardır. Türk-Alman Biyogaz Projesinin sonlandırılması vesilesiyle, 17 Şubat 2015 günü Ankara’da gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde sunulan en yeni araştırmalar da bu görüşü desteklemektedir. Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İmar ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUB) tarafından Uluslararası İklim Koruma Girişimi (IKI) çerçevesinde desteklenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütülen projeyi Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) gerçekleştirmiştir.

Biyogaz teknolojisi tarımsal atıkların yeniden enerji olarak kullanılabilmesine imkan vermektedir. Böylece çevre ve iklim koruma ile yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanımı ve tarımdaki gelişmeler birarada olabilmektedir. Bu teknoloji – halihazırda yaklaşık 7.700 tesise sahip olan Almanya’ya karşın – Türkiye’de henüz başlangıç aşamasındadır. Hayvancılığın halen Türkiye’nin pekçok kırsal bölgesinde belli başlı ekonomik faaliyet alanı olması nedeniyle, bu teknolojinin kullanımı daha da önem kazanmaktadır, çünkü hayvan yetiştiriciliğinde ortaya çıkan sıvı ve katı gübreler gibi hayvansal atıklar ve atık sular büyük çevre kirliliğine ve sera gazı salınımına yol açmaktadır.

Türkiye’de bir Biyogaz Teknoloji ve Bilgi Merkezi’nin kurulmasıyla da, biyogaz teknolojisinin Türk piyasasında yaygınlaştırılması için destek sağlanmıştır.

Almanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Christoph Hallier konuklara hitaben yaptığı açılış konuşmasında, bu projenin 2006 yılından bu yana var olan Türk-Alman Çevre Yürütme Kurulu çerçevesinde çevrenin korunmas ve iyileştirilmesine yönelik olarak kurumsallaşmış ikili işbirliğinin bir sonucu olduğunu hatırlattı.

Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci de konuşmasında, proje süresince yapılan çalışmalar sonucu kazanılan tecrübeler ve elde edilen çıktıların bakanlığın bundan sonraki mevzuat ve politika geliştirme çalışmaları için faydalı olacağını vurguladı. Ayrıca, proje çıktılarının Türkiye’de biyogaz teknolojilerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir uygulamalarının sağlanmasında gerekli teknik desteğin verilmesi, biyogaz teknolojileri konusunda farkındalık yaratmak, biyogaz ağının oluşmasına ve işlevsel çalışmasına destek olmak, başta çiftçiler olmak üzere biyogaz yatırımı ile ilgilenen tüm paydaşlara eğitim vermek ve rehberlik yapmak, biyogaz yatırımlarının sağlıklı gelişimine destek olacağını da ifade etti.

Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, İmar ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı (BMUB) adına ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın işbirliğiyle Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülerek, Şubat 2015’te sonlandırılan „Türkiye'de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yoluyla Kaynak Verimliliği Esasında ve İklim Dostu Kullanımı“ projesi 4 yıldır sürdürülmekteydi.

nach oben